BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU

 


Bình luận

HÃY CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19 CÙNG PHÚC VINH

VỚI CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN TOÀN VÀ HIỆN ĐẠI